Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Årsmøte 2014
Årsmøtet for 2014 ble avholdt 4. september 2014. På møtet ble følgende styre valgt:

Leder Øyvind Bangsund
Nestleder Geir Egedius
Styremedlem Renate Morken

Varamedlemmer:
Tor Magnus Bjørgan
Tor Høieggen
Tommy Tufte

Kvalitetskravenes pkt 9 revidert
Pkt 9 i kvalitetskravene er fra 1.1.2015 endret til:
Ved inngått avtale, herunder også muntlig bekreftelse på avtale og eAksept/SMS-aksept, gjelder alminnelig avtalerett. I de tilfeller inngått kontrakt ikke foreligger, har kunden mulighet til å angre kjøp i inntil 21 dager etter at ordrebekreftelse, eller faktura som fungerer som ordrebekreftelse, er mottatt.

Vedtektsendring - 2013
Under årsmøtet i Trygg Katalog ble det gjort endringer i §3 Medlemskap. For å se de reviderte vedtektene klikker du på menypunktet vedtekter på venstre side.

Om Trygg Katalog
Det er mange aktører som opererer innenfor katalogmarkedet både på nett og i trykte medier. Mange næringsdrivende opplever at ikke alle disse følger god forretningsskikk. Bransjen har, med bakgrunn i mange henvendelser, tatt initiativ til å opprette Trygg Katalog.

Trygg Katalog skal sikre rettighetene til privat og offentlig virksomhet som kjøper profilering (eller annonserer) hos katalogselskapene som er medlem av Trygg Katalog.

Trygg Katalog har i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) opprettet en nemnd som informerer om hvilke aktører som har forpliktet seg til å følge et sett med retningslinjer/kvalitetskrav. Disse Kvalitetskravene skal sørge for at bedrifter som kjøper katalogoppføring hos medlemmer av Trygg Katalog vet at som minimum følges disse kravene. Bedrifter som forplikter seg til retningslinjene vil ha mulighet til å benytte stempelet Trygg Katalog. Dette vil gi kunder en kvalitetssikring og bidra til å rydde opp i markedet for slike tjenester.


Dersom du mener at et av medlemmene opererer i strid med våre kvalitetskrav kan dette meldes vi E-post til fagsjef Geir E Engen i MBL. Klager som kommer inn vil bli behandlet av Godkjenningsnemnden for Trygg Katalog.

Finansiering av Trygg Katalog

De selskapene som er medlem av Trygg Katalog deler på kostnadene som påløper for å drifte ordningen. De samlede kostnadene for drift av ordningen er ca kr 130 000,-. 

For mer informasjon, ta kontakt med MBL ved fagsjef Geir Engen på tlf 951 99 067 eller E-post: ge@mediebedriftene.no

Protokoll fra stiftelsesmøte for Foreningen Trygg katalog.

strek