Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Katalogbransjen har vært i stor endring siden Trygg Katalog ble etablert. Trygg Katalog,  og kvalitetskravene, ble etablert for å differensiere seriøse fra useriøse aktører, samt legge føringer for medlemmer som solgte mer eller mindre like produkter. Medlemmenes produkter har i dag en mer kompleks og differensiert sammensetning.

Mens det tidligere var et klart behov for et organ som satt fokus på retningslinjer og hva man kunne forvente av de seriøse nettkatalogtilbyderene, tilsier dagens markedssituasjon at det er vanskelig å ha kvalitetskrav som dekker medlemmenes mange forretningsområder.

Trygg Katalog legges derfor ned fra 1. februar 2018. Medlemmene av Trygg Katalog vil operere i tråd med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, slik den seriøse delen av næringslivet forøvrig gjør.

strek