Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Brukertall Internett

Den offisielle målingen av nettsteder gjøres av TNS Gallup. Målingene utføres i henhold til gjeldende regelverk vedtatt av MBL/NettForum. Regelverket for målingene finner du her.

Et av kvalitetskravene for Trygg Katalog er at det skal være uavhengig bekreftede tall på bruk av tjenesten. Dette innebærer at kundene skal kunne få tilgang til tall samlet inn og bearbeidet av TNS Gallup.

Oppdaterte tall legges ut ukentlig av TNS Gallup.

strek